Köpa & äga

Tips och råd inför och under ditt Suzuki-ägande

Som nybliven ägare till en Suzuki vill vi först och främst gratulera till ett utomordentligt bra val av motorcykel och till många års bekymmersfritt mc-ägande. Suzukis motorcyklar testas minuitöst noga innan de släpps på marknaden och du har nu i din ägo gedigen kvalitet som du förhoppningsvis kommer uppskatta lika mycket som väldigt många före dig.

För att ditt ägande ska förlöpa så smidigt och problemfritt som möjligt följer nedan några matnyttiga tips som är bra att lägga på minnet.

  • Läs igenom instruktionsboken som medföljer produkten före användande.
  • Köp godkänt/godkända lås mot stöld till ditt fordon.
  • Gör alltid all typ av service- och reparationsarbeten hos någon av våra auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder.
  • Om du köper begagnat, kontrollera att service- och leveransbok medföljer ditt köp, och kontrollera att servicestämplar mm är från våra auktoriserade återförsäljare eller serviceverkstäder.
  • Använd alltid Suzuki originaldelar vid service eller reparation.

SUZUKI FÖR ETT BEKYMMERSLÖST ÄGANDE

Återförsäljare

kalfkdsfköä

Följ oss på Facebook

alfdjslöafjöl

KÖPA & ÄGA

kjasöflajf